Logo Gent
kontakt
Posiadamy akredytację PCA AB1556 do wykonywania testów specjalistycznych aparatury RTG


 

stomatologia

Poniższe wymagania odnoszą się do aparatów przeznaczonych do zdjęć wewnątrzustnych i stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej. Aparaty do zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii powinny być kontrolowane tak, jak aparaty stosowane w radiografii ogólnej. W obu przypadkach należy uwzględnić fizyczne parametry techniczne urządzeń pod kątem możliwości wykonania poszczególnych testów.

 

 

 

 

1. Szerokość wiązki promieniowania X

2. Geometria
3. Powtarzalność ekspozycji/dawki
4. Rozdzielczość
5. Kratka przeciwrozproszeniowa
6. System Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC)
7. Kasety
8. Proces wywoływania
9. Ciemnia
10. Warunki oceny zdjęć rentgenowskich
11. Warunki przechowywania błon

 

Testy podstawowe wykonuje się zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

sprawdź

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

GENT S.C.

ul. Grzegórzecka 104

31-559 Kraków


tel. +48 12 294 40 15


biuro@gent.pl


Polityka prywatności

baner_krakdent2020_WRZESIEN_aktualności