Logo Gent
kontakt
Posiadamy akredytację PCA AB1556 do wykonywania testów specjalistycznych aparatury RTG


naglowek_radiografia_ogolna

1. Geometria
2. Powtarzalność ekspozycji/dawki
3. Rozdzielczość
4. Kratka przeciwrozproszeniowa
5. System Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC)
6. Kasety
7. Proces wywoływania
8. Ciemnia
9. Warunki oceny zdjęć rentgenowskich
10. Warunki przechowywania błon

stomatologia

Poniższe wymagania odnoszą się do aparatów przeznaczonych do zdjęć wewnątrzustnych i stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej. Aparaty do zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii powinny być kontrolowane tak, jak aparaty stosowane w radiografii ogólnej. W obu przypadkach należy uwzględnić fizyczne parametry techniczne urządzeń pod kątem możliwości wykonania poszczególnych testów.

1. Szerokość wiązki promieniowania X

Fluoroskopia
Aparaty do badań fluoroskopowych i angiograficznych powinny być kontrolowane tak, jak aparaty stosowane w radiografii ogólnej przy uwzględnieniu ich fizycznych parametrów technicznych pod kątem możliwości wykonania poszczególnych testów uzupełnione o test:

1. Zniekształcenie obrazu

Testy podstawowe wykonuje się zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

sprawdź

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

GENT S.C.

ul. Grzegórzecka 104

31-559 Kraków


tel. +48 12 294 40 15


biuro@gent.pl


Polityka prywatności

targi_KrakDent_2019_miniatura