Logo Gent
kontakt
Posiadamy akredytację PCA AB1556 do wykonywania testów specjalistycznych aparatury RTG


naglowek_radiografia_ogolna

1. Wysokie napięcie
2. Całkowita filtracja
3. Czas ekspozycji
4. Warstwa półchłonna
5. Wydajność lampy
6. Wielkość ogniska
7. Geometria wiązki promieniowania X
8. Oświetlenie pola symulującego pole promieniowania rentgenowskiego
9. Kratka przeciwrozproszeniowa
10. Odległość ognisko – rejestrator obrazu
11. System Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC)
12. Ekrany wzmacniające
13. Pomieszczenie ciemni
14. Warunki oceny zdjęć rentgenowskich
15. Proces wywoływania

stomatologia

Poniższe wymagania odnoszą się do aparatów przeznaczonych do zdjęć wewnątrzustnych i stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii
ogólnej. Aparaty do zdjęć panoramicznych oraz cefalometrii powinny być kontrolowane tak, jak aparaty stosowane w radiologii ogólnej przy uwzględnieniu
ich fizycznych parametrów technicznych pod kątem możliwości wykonania poszczególnych testów.

1. Całkowita filtracja
2. Odległość ognisko – skóra
3. Zegar
4. Wydajność lampy

 

FluoroskopiaUwaga: Poniższe wymagania stanowią uzupełnienie testów obowiązujących dla radiografii ogólnej.

1. Moc dawki
2. Rozdzielczość wysokokontrastowa toru wizyjnego
3. Progowy kontrast obrazu
4. Zegar
5. Zgodność pola promieniowania X z polem widzenia wzmacniacza
6. Kinematografia

Wszystkie testy specjalistyczne wykonywane są zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

sprawdź – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

GENT S.C.

ul. Grzegórzecka 104

31-559 Kraków


tel. +48 12 294 40 15


biuro@gent.pl


Polityka prywatności

targi_KrakDent_2019_miniatura